Schadeclaim

Wij trachten onze werkzaamheden met grote zorgvuldigheid uit te voeren. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan door een storing of tijdens onze werkzaamheden, adviseren wij om uw schadeverzekeraar te benaderen en de geclaimde schade te verhalen op uw inboedel- en/of opstalverzekering.

Als verzekeraar niet tot uitkering overgaat, kunt u ons alsnog benaderen.

Wij ontvangen dan graag schriftelijk het volgende:

  • de argumenten van uw verzekeraar dat zij deze schade niet uitkeren;
  • duidelijke foto’s van de ontstane schade;
  • een gedetailleerde beschrijving van de beschadigde eigendommen. Indien mogelijk met opgaaf van nieuwwaarde, jaar van aanschaf, oorspronkelijke aanschafwaarde en aankoopnota‘s;
  • zo mogelijk een opgave van de kosten voor de vervanging dan wel herstel van de beschadigde goederen.